Dyrk Smart er eit 3-årig prosjekt i regi av Hardanger Fjordfrukt BA, Ullensvang Fruktlager og Nå Fruktlager der ein ynskjer å gje fruktbøndene i Hardanger ein "Kick-start" i dei nye dyrkingsmetodane:

Metodane gjev meir og betre frukt på mindre areal, er miljøvenlege, samstundes som dei er svært godt eigna for Hardanger. Dyrkingsmetodane høver og godt til ØKOLOGISK dyrking.
- Og metoden gjev vesentleg større inntekt enn tradisjonell fruktdyrking.

Slik gjer du det godt som fruktbonde i Hardanger

Ny pæresort CELINA

14.11.2012

gjev god avling (ca 2 tonn pr. dekar) med høg kvalitet, og ho held seg godt om den vert hausta i rett tid.

gjev god avling (ca 2 tonn pr. dekar) med høg kvalitet, og ho held seg godt om den vert hausta i rett tid.

Celina kjem også tidleg i bering, gjerne året etter planting. Treet har sterk vekst og det er ikkje rapportert om plantvernproblem.

Marknadsapparatet har også gjeve svært gode attendemeldingar på Celina. Alle tilhøve peikar i retning av at dette er ei pære som vil gjeva god økonomi for dyrkaren.