Dyrk Smart er eit 3-årig prosjekt i regi av Hardanger Fjordfrukt BA, Ullensvang Fruktlager og Nå Fruktlager der ein ynskjer å gje fruktbøndene i Hardanger ein "Kick-start" i dei nye dyrkingsmetodane:

Metodane gjev meir og betre frukt på mindre areal, er miljøvenlege, samstundes som dei er svært godt eigna for Hardanger. Dyrkingsmetodane høver og godt til ØKOLOGISK dyrking.
- Og metoden gjev vesentleg større inntekt enn tradisjonell fruktdyrking.

Slik gjer du det godt som fruktbonde i Hardanger

EG vil verta Fruktnerd

JA TAKK eg vil verta Fruktnerd og motta SMS eller epost med melding når ny informasjon vert lagt ut.

Dei 50 første som melder seg på via denne websida får ei FruktNerd T-skjorte. Disse kan hentast på Hardanger Fjordfrukt, Nå Fruktlager eller på Ullensvang Fruktlager.