Dyrk Smart er eit 3-årig prosjekt i regi av Hardanger Fjordfrukt BA, Ullensvang Fruktlager og Nå Fruktlager der ein ynskjer å gje fruktbøndene i Hardanger ein "Kick-start" i dei nye dyrkingsmetodane:

Metodane gjev meir og betre frukt på mindre areal, er miljøvenlege, samstundes som dei er svært godt eigna for Hardanger. Dyrkingsmetodane høver og godt til ØKOLOGISK dyrking.
- Og metoden gjev vesentleg større inntekt enn tradisjonell fruktdyrking.

Slik gjer du det godt som fruktbonde i Hardanger

Fruktkalkylar

25.02.2013

NILF (Norsk Insttutt for Landbruksforskning) har utvikla kalkylar for deler av fruktproduksjonen.

Kalkylane er ikkje ferdigutvikla og det manglar kalkyle for moreller, men dei kan likevel vera nyttige til å gjeva indikasjonar på lønsemda i ymse produksjonar.

Rettleiing er enno ikkje på plass, men kalkylane er reativt sjølvforklarande.

Alle kalyler som du lagar vil du lett finna att under "Dine kalkylar"  ca midt på venstremenyen

Lukke til.

Fruktkalkyle