Dyrk Smart er eit 3-årig prosjekt i regi av Hardanger Fjordfrukt BA, Ullensvang Fruktlager og Nå Fruktlager der ein ynskjer å gje fruktbøndene i Hardanger ein "Kick-start" i dei nye dyrkingsmetodane:

Metodane gjev meir og betre frukt på mindre areal, er miljøvenlege, samstundes som dei er svært godt eigna for Hardanger. Dyrkingsmetodane høver og godt til ØKOLOGISK dyrking.
- Og metoden gjev vesentleg større inntekt enn tradisjonell fruktdyrking.

Slik gjer du det godt som fruktbonde i Hardanger

Gardsbesøk II

06.02.2013

Me har no mottatt 37 påmeldingar til gardsbesøk. Lageret vil kontakta desse løpande og me har som mål å få besøkt alle i løpet av april.

 

Som før må vi prioritera alle med konkrete plante- og ryddeplanar, men oppmodar likevel alle som ynskjer gardbesøk framover i 2013 å melda dette inn no. 

 

PÅMELDING HER: