Dyrk Smart er eit 3-årig prosjekt i regi av Hardanger Fjordfrukt BA, Ullensvang Fruktlager og Nå Fruktlager der ein ynskjer å gje fruktbøndene i Hardanger ein "Kick-start" i dei nye dyrkingsmetodane:

Metodane gjev meir og betre frukt på mindre areal, er miljøvenlege, samstundes som dei er svært godt eigna for Hardanger. Dyrkingsmetodane høver og godt til ØKOLOGISK dyrking.
- Og metoden gjev vesentleg større inntekt enn tradisjonell fruktdyrking.

Slik gjer du det godt som fruktbonde i Hardanger

Gardsbesøk

15.01.2013

Gardsbesøka startar opp i veke 5. For påmelding og meir detaljer les her.

Vi reknar med å klara omlag 30 gardsbesøk i månaden. I denne første fasen må vi prioritera alle med konkrete plante- og ryddeplanar, men oppmodar likevel alle som ynskjer gardbesøk framover i 2013 å melda dette inn no. 

 

PÅMELDING HER: