Dyrk Smart er eit 3-årig prosjekt i regi av Hardanger Fjordfrukt BA, Ullensvang Fruktlager og Nå Fruktlager der ein ynskjer å gje fruktbøndene i Hardanger ein "Kick-start" i dei nye dyrkingsmetodane:

Metodane gjev meir og betre frukt på mindre areal, er miljøvenlege, samstundes som dei er svært godt eigna for Hardanger. Dyrkingsmetodane høver og godt til ØKOLOGISK dyrking.
- Og metoden gjev vesentleg større inntekt enn tradisjonell fruktdyrking.

Slik gjer du det godt som fruktbonde i Hardanger

God Jul med DyrkSmart-film

23.12.2013

Me ynskjer alle ei god jul og eit godt nyttår og skulle du få få ei ledig stund i jula kan du kosa deg med DyrkSmart-filmen

Filmen kan du henta her:DyrkSmart-film

Eventuelt køyra direkte her:DyrkSmart på YouTube

PS:

og gardbesøka vil starta opp att i januar. Me tek kontakt i veke 2