Dyrk Smart er eit 3-årig prosjekt i regi av Hardanger Fjordfrukt BA, Ullensvang Fruktlager og Nå Fruktlager der ein ynskjer å gje fruktbøndene i Hardanger ein "Kick-start" i dei nye dyrkingsmetodane:

Metodane gjev meir og betre frukt på mindre areal, er miljøvenlege, samstundes som dei er svært godt eigna for Hardanger. Dyrkingsmetodane høver og godt til ØKOLOGISK dyrking.
- Og metoden gjev vesentleg større inntekt enn tradisjonell fruktdyrking.

Slik gjer du det godt som fruktbonde i Hardanger

Kurs - pollineringsretta birøkt

08.04.2015

Kurset for deg som vil starte med birøkt for pollinering i eigne hagar/felt eller deg som har bier og vil utvida med utleige av kuber til pollinering.

KURSET VERT PÅ STEND 25. - 26. APRIL

For meir informasjon og påmelding sjå her