Dyrk Smart er eit 3-årig prosjekt i regi av Hardanger Fjordfrukt BA, Ullensvang Fruktlager og Nå Fruktlager der ein ynskjer å gje fruktbøndene i Hardanger ein "Kick-start" i dei nye dyrkingsmetodane:

Metodane gjev meir og betre frukt på mindre areal, er miljøvenlege, samstundes som dei er svært godt eigna for Hardanger. Dyrkingsmetodane høver og godt til ØKOLOGISK dyrking.
- Og metoden gjev vesentleg større inntekt enn tradisjonell fruktdyrking.

Slik gjer du det godt som fruktbonde i Hardanger

Økologisk nytt

06.08.2014

Føregangsfylka har laga ei eiga nettside.


 

 

Føregangsfylka har laga ei eiga nettside. Der vert det lagt ut informasjon og nyhende innan økologisk frukt og bær. Mellom anna ligg det referat frå fleire strategimøte i juni.