Dyrk Smart er eit 3-årig prosjekt i regi av Hardanger Fjordfrukt BA, Ullensvang Fruktlager og Nå Fruktlager der ein ynskjer å gje fruktbøndene i Hardanger ein "Kick-start" i dei nye dyrkingsmetodane:

Metodane gjev meir og betre frukt på mindre areal, er miljøvenlege, samstundes som dei er svært godt eigna for Hardanger. Dyrkingsmetodane høver og godt til ØKOLOGISK dyrking.
- Og metoden gjev vesentleg større inntekt enn tradisjonell fruktdyrking.

Slik gjer du det godt som fruktbonde i Hardanger

Økologisk på Facebook

08.10.2014

Gunnhild Jåstad i Føregangsfylket for Økologisk frukt melder at det er oppretta ei Facebookside med diverse nyhende om økologisk frukt.

Du kan lesa meir på:  https://www.facebook.com/gunnhild.jaastad#!/okologiskfruktbaer