Dyrk Smart er eit 3-årig prosjekt i regi av Hardanger Fjordfrukt BA, Ullensvang Fruktlager og Nå Fruktlager der ein ynskjer å gje fruktbøndene i Hardanger ein "Kick-start" i dei nye dyrkingsmetodane:

Metodane gjev meir og betre frukt på mindre areal, er miljøvenlege, samstundes som dei er svært godt eigna for Hardanger. Dyrkingsmetodane høver og godt til ØKOLOGISK dyrking.
- Og metoden gjev vesentleg større inntekt enn tradisjonell fruktdyrking.

Slik gjer du det godt som fruktbonde i Hardanger

Økologisk

22.04.2014

Informasjon om økologisk dyrking

I samarbeid med seniorrådgjevar Gunnhild Jåstad (Føregangsfylket for økologisk frukt og bær ved Fylkesmannen i Hordaland og Sogn og Fjordane) er det no lagt ut nye linkar under fanaøkologisk

Spørsmål kan rettast til Gunnhild Jåstad ( 959 02 678) eller til Norsk Landbruksrådgiving.