Dyrk Smart er eit 3-årig prosjekt i regi av Hardanger Fjordfrukt BA, Ullensvang Fruktlager og Nå Fruktlager der ein ynskjer å gje fruktbøndene i Hardanger ein "Kick-start" i dei nye dyrkingsmetodane:

Metodane gjev meir og betre frukt på mindre areal, er miljøvenlege, samstundes som dei er svært godt eigna for Hardanger. Dyrkingsmetodane høver og godt til ØKOLOGISK dyrking.
- Og metoden gjev vesentleg større inntekt enn tradisjonell fruktdyrking.

Slik gjer du det godt som fruktbonde i Hardanger

Opna for import av epletre

01.02.2013

LMD melder at det vert no opna for import av plantemateriale av kjernefrukt til kommersielle fruktdyrkarar.

 

I praksis vil dette seia at vi 
kan ha tilgang på 2 årige tre frå og med haust  2014.

I praksis vil dette seia at vi kan ha tilgang på 2 årige tre frå og med haust  2014.  Det skal no avklarat ein del praktiske ting med Mattilsynet slik at vi kjem attende med meir informasjon når dette er klart.

Sjå også LMD-import