Dyrk Smart er eit 3-årig prosjekt i regi av Hardanger Fjordfrukt BA, Ullensvang Fruktlager og Nå Fruktlager der ein ynskjer å gje fruktbøndene i Hardanger ein "Kick-start" i dei nye dyrkingsmetodane:

Metodane gjev meir og betre frukt på mindre areal, er miljøvenlege, samstundes som dei er svært godt eigna for Hardanger. Dyrkingsmetodane høver og godt til ØKOLOGISK dyrking.
- Og metoden gjev vesentleg større inntekt enn tradisjonell fruktdyrking.

Slik gjer du det godt som fruktbonde i Hardanger

Presseklipp

13.07.2014

Som eit resultat av pressekonferanse 25. juni 2014 (sjå eigen omtale) fekk prosjektet god omtale i alle tre lokalavisene

Sjå artikkel i Hordaland 3. juli

Sjå artikkel i Hordaland Folkeblad 27. juni

Sjå artikkel i Hardanger Folkeblad 30. juni

(i tillegg kom det ein mindre notis i BT på bakgrunn av omtale i Hordaland)