Dyrk Smart er eit 3-årig prosjekt i regi av Hardanger Fjordfrukt BA, Ullensvang Fruktlager og Nå Fruktlager der ein ynskjer å gje fruktbøndene i Hardanger ein "Kick-start" i dei nye dyrkingsmetodane:

Metodane gjev meir og betre frukt på mindre areal, er miljøvenlege, samstundes som dei er svært godt eigna for Hardanger. Dyrkingsmetodane høver og godt til ØKOLOGISK dyrking.
- Og metoden gjev vesentleg større inntekt enn tradisjonell fruktdyrking.

Slik gjer du det godt som fruktbonde i Hardanger

Pressekonferanse 25. juni

25.06.2014

Pressekonferanse på Utne 25. juni. Frå DyrkSmart med samarbeidspartnarar møtte 16 personar og frå pressa møtte Hordaland, Hardanger Folkeblad og Hordaland Folkeblad. Presentasjonar er no lagt ut.

Pressekonferansen var på Utne Hotel.

Presentasjon frå Tom Rasmussen - Sparebanken Vest  Tom Rasmussen

Presentasjon frå Ole Andreas Smette- Innovasjon Norge Ole Andreas Smette

Presentasjon frå Gunnbjørg Øyre - Hjeltnes Vidaregåande Hjeltnes 

Presentasjon frå Endre Bjotveit - Norsk Fruktrådgiving Endre Bjotveit

Presentasjon frå Magnus Opedal - DyrkSmart  Magnus Opedal

Pressemelding frå Norsk Frukrrådgiving Pressemelding NFR 

Pressemelding frå Ullensvang Herad Ullensvang Herad

I tillegg hadde Ole Bakkebø- Fylkesmannen i Hordaland, Trond Steine - Ullensvang Herad og Tomas Hesthamar innlegg.