Dyrk Smart er eit 3-årig prosjekt i regi av Hardanger Fjordfrukt BA, Ullensvang Fruktlager og Nå Fruktlager der ein ynskjer å gje fruktbøndene i Hardanger ein "Kick-start" i dei nye dyrkingsmetodane:

Metodane gjev meir og betre frukt på mindre areal, er miljøvenlege, samstundes som dei er svært godt eigna for Hardanger. Dyrkingsmetodane høver og godt til ØKOLOGISK dyrking.
- Og metoden gjev vesentleg større inntekt enn tradisjonell fruktdyrking.

Slik gjer du det godt som fruktbonde i Hardanger

Produsentmøte på Ullensvang Hotel

09.01.2013

16. januar , På Ullensvang Hotel, vil det verta avsparkmøte for DyrkSmart prosjektet. Les meir for påmelding og program.

Møtestart vert 13.45 - ca 19.00 og er tilpassa fergeavgangar. Det vert ordna med transport T/R Kinsarvik - Hotellet

Påmelding er viktig av omsyn til serveringa. Møtet er gratis for produsentar tilhøyrande Hardanger Fjordfrukt, Ullensvang Fruktlager og Nå Fruktlager. 

Program

Påmelding