Dyrk Smart er eit 3-årig prosjekt i regi av Hardanger Fjordfrukt BA, Ullensvang Fruktlager og Nå Fruktlager der ein ynskjer å gje fruktbøndene i Hardanger ein "Kick-start" i dei nye dyrkingsmetodane:

Metodane gjev meir og betre frukt på mindre areal, er miljøvenlege, samstundes som dei er svært godt eigna for Hardanger. Dyrkingsmetodane høver og godt til ØKOLOGISK dyrking.
- Og metoden gjev vesentleg større inntekt enn tradisjonell fruktdyrking.

Slik gjer du det godt som fruktbonde i Hardanger

Økologisk

Økologisk på Facebook:

Nyhende og laust og fast om økologisk frukt finn du  https://www.facebook.com/gunnhild.jaastad#!/okologiskfruktbaer

Rettleiing:

Dersom du lurar på å leggje om til økologisk dyrking har du rett på gratis fyrsteråd og billege rettleiingstimar frå Norsk Landbruks Rettleiing, meir informasjon: http://www.lr.no/oekologisk

 

Godkjenning:

Korleis går du fram når du skal få godkjenning som økologisk produsent, sjå denne linken:

http://www.debio.no/section.cfm?path=2,66

http://www.lr.no/oekologisk/

 

Godkjende driftsmiddel:

Kva driftsmiddel kan du bruke i økologisk dyrking, sjå denne linken:

http://www.debio.no/_upl/veileder_b__utfyllende_0120131.pdf

(gjødsel: Liste 1, s 46, plantevernmiddel: Liste 2, s 48)

http://www.debio.no/landbruk/driftsmidler

 

Plantevernplanar:

Når og korleis skal du setje inn tiltak mot skadegjerarar i økologisk frukt og bærproduksjon:

http://agropub.no/id/10442.0

http://agropub.no/id/10424

 

Skadebilete/skadeorganismar:

Her finn du meir informasjon om og bilete av skadeorganismar og skadebilete:

http://leksikon.bioforsk.no/

 

Økonomiske gulerøtter:

Om investeringstilskot:http://www.innovasjonnorge.no/no/finansiering/trad-landbruk/

eigne retningslinjer for kvart fylke. Kontakt landbrukskontoret eller lokal rådgjevar (www.lr.no)

Om areal-og produksjonstilskot: https://www.slf.dep.no/no/dokumenter/skjema

 

Vil du lese meir om kva som skjer innan økologisk frukt- og bærdyrking for tida, så kan du besøkje desse sidene:

http://okofruktogbar.blogspot.no/

https://www.facebook.com/groups/109954625830832/

 

Nyhende og fimsnuttar om dyrking: http://okofruktogbar.blogspot.no/

 


Filer til nedlasting