Dyrk Smart er eit 3-årig prosjekt i regi av Hardanger Fjordfrukt BA, Ullensvang Fruktlager og Nå Fruktlager der ein ynskjer å gje fruktbøndene i Hardanger ein "Kick-start" i dei nye dyrkingsmetodane:

Metodane gjev meir og betre frukt på mindre areal, er miljøvenlege, samstundes som dei er svært godt eigna for Hardanger. Dyrkingsmetodane høver og godt til ØKOLOGISK dyrking.
- Og metoden gjev vesentleg større inntekt enn tradisjonell fruktdyrking.

Slik gjer du det godt som fruktbonde i Hardanger

Tresortar

 

AKTUELLE EPLESORTAR

 


Sort

Kommentar

Pollensort  

Lenke

Raud Prins

Vert berre seld på Vestlandet

Professor Sprenger + Golden Gem

Les meir

Vista Bella

Professor Sprenger + Evreste

Les meir

Summerred

Professor Sprenger + Evreste

Les meir

Discovery

Professor Sprenger + Golden Gem

Les meir

Raud Granvenstein

Professor Sprenger + Evreste

Les meir

Aroma

Professor Sprenger + Golden Gem

Les meir

AKTUELLE PLOMMESORTAR

 

Sort

Kommentar

Pollensort  

Edda

Kun på tidlege plassar for å koma i gang med sesongen 

Opal og Mallard

Opal

Kan planta meir

Sjølvpollinerande

Mallard

Kan planta meir

Opal + Victoria

Reeves

Kan planta meir

Victoria + Valor

Jubileum

Truleg nok

Sjøvpollinerande

Avalon, Excalibur,

Valor 

Bør ikkje plantast


 

AKTUELLE MORELLSORTAR

 

Sort

Kommentar

Pollensort  

 

Giorgia

Halvtidleg kjøttmorell – krev hard skjering evt. tynning  

Techlovan, Kordia, Regina

 

Van

Kan planta meir

Lapins

 

Lapins

Kan planta meir

Sjølvfertil

 

Sweetheart

sein sort – truleg berre aktuell i tunnel 

Sjølvfertil

 

Techlovan

Gode avlingar med rett bestøving 

 

Giorgia, Regina, (Skeena)

 

 

AKTUELLE PÆRESORTAR

Sort

Kommentar

Pollensort

Celina

Anna + Broket Juli

Ingeborg

Må podast på svakare grunnstamme enn Brockmal 

Anna